Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

 Lokaal en landelijke betrokkenheid

Alfa wil de resultaten van mkb-ondernemers optimaliseren en lange termijn waarde creëren. We doen dit door brede financiële kennis lokaal aan te bieden en te verbinden met specialistische branchekennis. Daarbij willen we dicht bij de samenleving te staan en daarom hebben we in 2022 een bijdrage geleverd aan maatschappelijke initiatieven.

Initiatieven in 2022

Een aantal lichten we hieronder verder toe:

 • In 2022 zijn we toegetreden als partner van de Dutch Food Week. Omdat we trots zijn op wat onze agrarische ondernemers produceren en waar zij voor staan. Samen dragen we dat graag uit. Door ons partnership met de Dutch Food Week willen we ook collega’s betrekken en inspireren. De veranderingen in de sector vragen veel van producent én consument. Door bewustwording te creëren dragen we ook intern een stukje bij aan deze continue verandering.  

 • Alfa Emmen, Hoogeveen en Groningen zijn betrokken bij Impact Noord. Een actief en betrokken netwerk van meer dan 60 impactondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe. Van start-up tot grootbedrijf. Allemaal mensen die het ondernemerschap zien als de manier om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

 • Ook dit jaar hebben medewerkers van Alfa hun expertise ingezet in ZOA programma’s in Afrika, het Midden-Oosten, Azië of Zuid-Amerika. Voor de medewerkers van Alfa een bijzondere interculturele ervaring, voor ZOA een kans om de kwaliteit van de noodhulp- en wederopbouw projecten verder te versterken. 

 • In hartje Utrecht is Alfa Accountants en Adviseurs sinds 2017 betrokken bij de Social Impact Factory , een broedplaats van initiatieven met een sociaal maatschappelijke impact.

 • De transitie naar een duurzame, circulaire economie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verantwoording over financiële en vooral ook niet-financiële prestaties kan daarbij een belangrijke aanjager vormen. Daarom is Alfa aangesloten bij de Coalition Circular Accounting, oftwel CCA.

 • Alfa Groningen en Westerkwartier Boert Bewust zijn in juni 2022 een partnerschap aangegaan. Boert Bewust is een stichting waarbij boeren, tuinders en samenleving met elkaar verbonden worden. De boeren en tuinders volgen trainingen/opleidingen op het gebied van communicatie met de samenleving en organiseren activiteiten waarbij er naar gestreefd wordt om de kloof tussen boer en burger te verkleinen.

Daarnaast ondersteunen we goede doelen ter bevordering van lokale activiteiten waarbij onze medewerkers en/of klanten nauw zijn betrokken. Je moet hierbij denken aan lokale sportsponsoring, het ondersteunen van de lokale muziekvereniging, lokale acties ten behoeve van de opvang van Oekraïense vluchtelingen, lokale doelen om geld op te halen voor verschillende goede doelen gericht op kanker, ALS enzovoorts.

Alfa Foundation

In 2019 zijn we gestart met de Alfa Foundation. Dit is een fonds binnen Alfa Accountants en Adviseurs waar medewerkers van Alfa, die direct betrokken zijn bij het doel waarvoor ondersteuning gevraagd wordt, een beroep op kunnen doen voor de instelling of het initiatief, dat dit doel wil realiseren.  

Vrijwilligerswerk wordt beloond

Medewerkers die minimaal 40 uur per jaar vrijwilligerswerk doen voor een stichting, sportvereniging, of andere maatschappelijke organisatie, kunnen hiervoor een sponsorverzoek indienen. Per jaar stelt Alfa hiervoor een budget beschikbaar, waar medewerkers een beroep op kunnen doen. 

Bijna 53.000 euro uitgekeerd aan goede doelen

In 2022 hebben 31 medewerkers aanspraak kunnen maken op een bijdrage van maximaal 2.000 euro voor ‘hun’ goede doel. In totaal is 52.866 euro uitgekeerd aan uiteenlopende initiatieven zoals:  

 • Stiching Indira Nepal

 • Stichting woonvoorziening Esveld

 • Kiwanis Zoetermeer & de Haap

 • Stichting Altena Brass

 • H.C. Heerhugowaard

 • Voetbalvereniging Zwart-Wit ‘63

 • Stichting Scouting Naaldwijk

 • Stichting de Voorde

 • Diaconaal Gastenhuis de Oase

 • Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam

 • Stichting Kinderboerderij Dondertman