Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verwachtingen 2023

Voor 2023 verwachten we dat de omzet doorgroeit naar circa 118 miljoen euro. Deze verwachting is gebaseerd op twee veronderstellingen. Namelijk dat Alfa haar tarieven substantieel moet verhogen door gestegen personeelskosten en overige bedrijfskosten en op de veronderstelling dat Alfa groeit naar een totaal van ruim 1.100 medewerkers. Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele overnames.

Resultaatverwachting 2023

Het operationele resultaat (resultaat exclusief eventuele boekwinsten op panden en gratificaties) zal in 2023 naar verwachting iets hoger uitkomen dan in 2022. In 2022 zijn eenmalige gratificaties uitgekeerd. Hiermee was een bedrag gemoeid van circa 1,5 miljoen euro. Zonder deze eenmalige uitkering is het begrote operationele resultaat voor 2023 vergelijkbaar met 2022.  In 2023 staan wederom investeringen op stapel die we moeten doen om het beleidsplan 2022 tot en met 2025 te kunnen realiseren. Investeringen in onze ICT-infrastructuur bijvoorbeeld, maar ook extra kosten die we maken voor de inhuur van externe projectmedewerkers en de inzet van trainings- en opleidingsbureaus. Daarnaast leggen projecten, trainingen en opleidingen altijd een behoorlijke beslag op de beschikbare tijd van onze eigen medewerkers.   

Werkdruk medewerkers

In 2023 zal de aandacht uitgaan naar het verminderen van de ervaarde werkdruk die mede veroorzaakt wordt door de krappe arbeidsmarkt. Hiertoe zullen de in 2022 gemaakte plannen om meer medewerkers aan te trekken uitgevoerd worden, ligt de focus op verdergaande automatisering en het uniform werken op alle kantoren waardoor de efficiëntie zal toenemen. 

(Des)investeringen

De investeringen in materiële en immateriële activa zijn voor het komende jaar begroot op vier tot elf miljoen euro. Het pand in Bennekom staat in de verkoop. De activiteiten worden inmiddels vanuit ons aangekochte pand in Ede verricht. 

Verduurzamen

Een belangrijk aandachtspunt in 2023 is de voorbereiding op de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe Europese verslaggevingsregels vragen allereest om goede voorbereiding van de accountants en adviseurs die onze klanten bijstaan. Daarnaast moet ook Alfa zelf per 2025 aan de CSRD gaan voldoen. Dat betekent dat we de opzet en inhoud van dit impactverslag vanaf komend jaar al veel meer in lijn willen brengen met de rapportagecriteria vanuit de CSRD.

Een ander belangrijk vraagstuk voor onze interne organisatie is de transitie van onze kantoren naar energielabel A. Naast algemene verbeteringen van de energie-efficiëntie van onze panden verwachten we in 2023 enkele extra locaties van zonnepanelen te voorzien. Ook zijn we bezig om alle resterende kantoren die nog geen slimme (gas)meters hebben, van slimme meters te voorzien. Hierdoor is mogelijk overbodig verbruik in bijvoorbeeld weekenden en nachten beter op te sporen.