Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Arbeidsmarkt

Het aantal vacatures nam in het tweede kwartaal toe in bijna alle bedrijfstakken. In het tweede kwartaal van 2022 groeide het aantal vacatures ten opzichte van een jaar eerder met 44 procent, terwijl het aantal mensen met een WW-uitkering dat recent nog gewerkt had, in dezelfde periode afnam met 31 procent. De krapte op de arbeidsmarkt was in 2022 enorm krap en dat heeft ertoe geleid dat steeds meer bedrijven te maken hebben met een personeelstekort. In de loop van 2022 is de krapte van de arbeidsmarkt iets afgenomen, maar het blijft ongekend uitdagend. Bovendien zien ondernemers hierdoor de werkdruk toenemen als gevolg van personeelstekort. 

Groeien bij Alfa

Alfa blijft zich onderscheiden met haar arbeidsmarktcampagne die in 2021 is gestart en waarin groeien bij Alfa centraal staat. De belofte dat medewerkers kunnen uitblinken in wat voor hen belangrijk en van betekenis is, spreekt medewerkers aan. De arbeidsmarktcampagne heeft gezorgd voor een verbetering van de zichtbaarheid van Alfa voor potentiële nieuwe medewerkers.  

Taskforce arbeidsmarkt

Omdat de situatie op de arbeidsmarkt zo nijpend is, heeft Alfa een taskforce arbeidsmarkt geformeerd. Deze taskforce heeft de opdracht gekregen om aanbevelingen te doen gericht op het vergroten van de instroom en het vergroten van het behouden van medewerkers. De aandacht en focus die vanuit de taskforce werd gegenereerd lijkt alleen al bijgedragen te hebben aan een forse toename van de instroom. Sinds juni 2022 is Alfa weer gestaag aan het groeien in omvang.