Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2022

(in €)

2022

2021

   

Resultaat deelnemingen

10.112.100

8.695.409

Vennootschappelijk resultaat na belastingen

(228.082)

(334.855)

Totaal resultaat na belastingen

9.884.018

8.360.554