Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze medewerkers

Een goede werksfeer is van doorslaggevend belang voor het plezier van onze medewerkers. Wij geloven dat een open en informele werksfeer bij Alfa de sleutel is tot ons succes. Wij kennen een cultuur van persoonlijke betrokkenheid, waarbij iedereen vriendelijk, behulpzaam en benaderbaar is. Of je nu in de Raad van Bestuur zit, directielid of een directe collega bent, dat maakt geen verschil. 2022 was weer een jaar waarin de teams met elkaar op pad konden gaan. Teamactiviteiten en teamuitjes konden weer. Ook hebben verschillende teams zich ingezet voor een maatschappelijk belang en tegelijk gewerkt aan de onderlinge verbondenheid.

Gezonde en vitale medewerkers

Alfa wil voor medewerkers een gezond werkklimaat creëren. Daarom worden de werkplekken zo ingericht dat de medewerker in een goede werkhouding kan werken. Bij de aanschaf van nieuw meubilair wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om zowel zittend als staand te werken. Daarnaast hebben medewerkers bij Alfa de mogelijkheid om middelen aan te schaffen om thuis een fijne werkplek in te richten. Wij stimuleren onze medewerkers om voldoende te bewegen gedurende de werkdag. Het nemen van genoeg pauzes, het maken van een lunchwandeling en initiatieven om met collega’s meer te bewegen buiten het werk, worden gestimuleerd. Op elk kantoor zijn afspraken gemaakt over vitaliteit. Dit geldt zowel voor beweging, gezonde voeding als ook een goede werk-privébalans.Wij stimuleren onze medewerkers om voldoende te bewegen gedurende de werkdag. Het nemen van genoeg pauzes, het maken van een lunchwandeling en initiatieven om met collega’s meer te bewegen buiten het werk, worden gestimuleerd. Op elk kantoor zijn afspraken gemaakt over vitaliteit. Dit geldt zowel voor beweging, gezonde voeding als ook een goede werk-privébalans.

Ziekteverzuim

In 2022 was het verzuimpercentage gemiddeld 4,45 procent. Het ziekteverzuim blijft in 2022, voor Alfa begrippen, aan de hoge kant. Langdurig verzuim heeft over het algemeen een medische, niet werk gerelateerde oorzaak. De trend van het aanhoudende hogere verzuim is ook landelijk zichtbaar en dit heeft onze volle aandacht.

Hybride werken

In 2021 is het hybride werken binnen Alfa geïmplementeerd. In 2022 is hier verder invulling aan gegeven. Medewerkers van Alfa werken weer vaker op kantoor en bij de klant. Medewerkers kiezen er meestal zelf voor om een deel van de tijd thuis te werken. Vaak gaat het om één dag per week. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers van Alfa over het algemeen zeer tevreden zijn over de manier waarop het hybride werken is geïmplementeerd. De beleving van samenwerking binnen het eigen team is sterk verbeterd ten opzichte van 2021. Op het gebied van samenwerken tussen de verschillende teams is ruimte voor verbetering. Dit zal onder andere tijdens interne trainingen centraal staan.