Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Goed werkgeverschap 

Groeien bij Alfa is ontdekken waar je gelukkig van wordt. Maar ook snel verantwoordelijkheid krijgen en er nooit alleen voor staan maar wel tijd en energie overhouden voor thuis. Groeien bij Alfa is voor iedereen anders. Je kunt groeien op de manier en in de richting die bij jou past. Wat onze bijna 1.100 medewerkers met elkaar gemeen hebben, is dat ze groter willen worden dan zichzelf door iets te betekenen voor een ander.

MT500 

Op 23 juni 2022 is de MT500 gepubliceerd en het is driemaal reden tot juichen bij Alfa. Eén: we continueren onze eerste plaats in de categorie ‘Goed werkgeverschap’ onder de advocaten- en accountantsbureaus en management consultancy. Twee: in diezelfde categorie, maar dan overall, stijgen we met reuzenstip van negen naar twee. En drie: ook onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden (h)erkend. Vorig jaar vierde, dit jaar naar de tweede plaats! Het bereiken van deze mooie prestatie is door de medewerkers van Alfa gevierd op alle vestigingen. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

In oktober 2022 heeft een compact medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek betreft een opvolging van het grotere onderzoek in april 2021. De bereidheid om mee te doen aan dit onderzoek was onder de medewerkers weer hoog. 90 procent van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. Alfa blijft hoger scoren op het thema werkgeverschap dan het gemiddelde, dit keer een 7,6 als rapportcijfer en een NPS van 35 punten. Daarnaast blijkt ook uit dit onderzoek dat medewerkers van Alfa in ruime mate betrokken en bevlogen zijn. 

Uit de resultaten valt duidelijk af te leiden dat onderling samenwerken positiever beleefd wordt nu de covid maatregelen achter ons gelaten zijn. Tegelijkertijd zien we dat de beleving van een hoge werkdruk fors is toegenomen. Dit laatste hangt samen met de krapte op de arbeidsmarkt.