Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Diversiteit en inclusiviteit

Zowel vanuit de taskforce arbeidsmarkt als vanuit de Ondernemingsraad is expliciet aandacht gevraagd voor diversiteit. De afgelopen jaren zijn daarin zeker stappen gemaakt, maar Alfa kan nog meer stappen zetten op dit terrein.

Diversiteit en inclusiviteit

Alfa is een landelijk opererende zakelijke dienstverlener. Daarom vinden we het heel belangrijk dat onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving waarin we werken.