Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzame mobiliteit

Sinds begin 2021 voegt Alfa geen leaseauto’s op fossiele brandstoffen meer toe aan het wagenpark. Alle nieuwe leaseauto's zijn volledig elektrisch. Naar verwachting in 2025 verlaat de laatste leaseauto op fossiele brandstof ons wagenpark. Dit levert een belangrijke bijdrage aan onze CO2 Net Zero 2030-ambitie. De totale leasevloot bestond eind 2022 voor 52% uit volledig elektrische leaseauto's en voor 5,8% uit plug-in hybride leaseauto's.

Niet alleen zetten we zelf grote stappen in de modernisering van onze mobiliteit. Ook informeren we onze klanten om dit te doen. Bijvoorbeeld klanten in de transportsector.

Duurzaamheid in de transportsector

Alfa is gespecialiseerd in de transport- en logistieke sector. We verzorgen de administratie en adviseren over een duurzame bedrijfsvoering en het sturen op cijfers. Het is ons werk om onze klanten toekomstbestendig te houden of te maken. Dit betekent ook: meedenken over hoe zij hun onderneming voorbereiden op de wereld van morgen. CO2-reductie en energiebesparing spelen een steeds grotere rol voor energie-intensieve sectoren, zoals de transportsector of de glastuinbouw. Uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid worden steeds belangrijker. Duurzaamheid is daarmee een standaard onderdeel in het kwartaalgesprek met transportondernemers. Daarom lanceerden we een CO2-impactscan voor transportklanten. De scan geeft transportondernemers inzicht in de impact van mogelijke CO2-beprijzing en CO2-reductie op hun bedrijfsresultaat. Deze scan is een product dat collega’s meenemen bij de gesprekken met hun klant.

Rijden met een gezonde spanning

Ook kleinschalig dragen we een steentje bij aan duurzame mobiliteit. Bij onze vestigingen in Wageningen en Naaldwijk staat een slimme bandenpomp die voor iedereen gratis te gebruiken is. Ook in 2022 wisten klanten, omwonenden en gebruikers van nabijgelegen kantoren onze bandenpomp boven verwachting vaak te vinden. De pomp helpt om te besparen op brandstofgebruik en bandenslijtage. Dit draagt bij aan een schonere leefomgeving en een hogere verkeersveiligheid.

De slimme bandenpomp bij Alfa Naaldwijk.