Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Schone energie

In combinatie met onze energievraag beperken en onze mobiliteit verduurzamen werken we eraan alleen nog schone energie te gebruiken. We wekken met zonnepanelen onze eigen energie op en kopen duurzame energie in. Om de lokale economie te bevorderen kiezen we voor groene stroom die in Nederland is opgewekt. Ook levert dit een belangrijke bijdrage aan onze CO2 Net Zero 2030-ambitie. 

Opwekken van energie

In 2022 heeft Alfa 425.000 kWh aan energie opgewekt met behulp van bijna 1800 zonnepanelen op elf van onze kantoorpanden. Met zonne-energie konden we voorzien in grofweg één vijfde deel van de elektriciteitsvraag van onze panden en één zevende deel van onze totale elektriciteitsvraag. Het elektriciteitsverbruik van onze gehele organisatie bedroeg in 2022 bijna 2.900.000 kWh. Daarvan is 735.000 kWh gebruikt voor het laden van elektrische auto’s. Dit is inclusief het laden op externe locaties.

Zonnepanelen op het dak van het pand van Alfa Nijverdal