Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Het waardecreatiemodel van Alfa

In dit verslag willen wij een integraal beeld geven van de manieren waarop we waarde creëren en hoe het proces
van waardecreatie verloopt. Dit proces hebben we daarom grafisch weergegeven in ons waardecreatiemodel.
Binnen geïntegreerd verslaggeving ('integrated reporting') vormt een waardecreatiemodel een essentieel
onderdeel.

Wij onderscheiden hierbij zes kapitalen. Deze zes kapitalen hanteren we als kapstok om ons proces van
waardecreatie en ons waardecreatiemodel nader toe te lichten. We gaan in op de volgende kapitalen:

 • Financial capital. Hierbij gaan we in op ons financieel resultaat.

 • Manufactured Capital. Voor Alfa hebben we het dan over Kantoren, IT, infra en materialen.

 • Intellectual capital. Voor Alfa vertalen wij dit als Vakbekwaamheid. Wij hechten veel waarde aan de vakbekwaamheid en ontwikkeling van onze mensen. Daarom investeren we veel in ontwikkelingen en opleiding van onze medewerkers en de kwaliteit van onze dienstverlening.

 • Human capital. Voor Alfa vertalen wij dit als Onze medewerkers. Het gaat dan niet alleen om zaken zoals de
  diversiteit binnen onze organisatie, ook om bijvoorbeeld onze bijzondere eigendomsstructuur.

 • Social capital & relationship. Voor Alfa vertalen we dit als Sociaal & Relaties. Hierbij gaan we in op onze rol in
  onze samenleving. We willen een goede partner zijn voor onze klanten, de lokale maatschappij, en de
  samenleving als geheel. Dat is ook waarom we een B Corp zijn.

 • Natural capital. Voor Alfa vertalen we dit als klimaat, natuur en milieu, of in bredere zin onze invloed op onze
  leefomgeving, ons natuurlijke kapitaal.