Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verduurzamen van onze huisvesting

In 2022 hebben we onze bedrijfspanden verder verduurzaamd. De situatie van de afgelopen coronajaren vroeg om een herbezinning op ons huisvestingsbeleid: welke investeringen willen we de komende jaren doen? Hybride werken zal ertoe leiden dat onze panden een lagere bezettingsgraad hebben. Medewerkers gaan veel meer thuis werken. Dit is van grote invloed op de organisatie van ons werk en vanuit welke locatie dit gebeurt.

De energie-efficiëntie van onze kantoorpanden is in kaart gebracht en vertaald naar een meerjarig investeringsprogramma. Het doel is dat alle panden uiterlijk in 2030 voldoen aan de normen van energielabel A. Dit levert een belangrijke bijdrage aan onze CO2 Net Zero 2030-ambitie. Verhuizingen en renovaties in 2022 hebben gezorgd voor betere energielabels van ons kantorenbestand. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de energielabels van onze kantoren. In 2022 had Alfa geen panden met energielabels D, E of F, en één pand met energielabel G. Dit pand is per einde van het jaar verkocht, waardoor eind 2022 alle panden voldoen aan het verplichte minimale energielabel C.

Ook al hebben onze kantoren goede energielabels: er valt bij sommige panden nog steeds veel te verbeteren. Niet zozeer in energielabel, maar vooral in energie-efficiëntie. Mede naar aanleiding van de Russische oorlog tegen Oekraïne en de hoge energieprijzen hebben we dit extra prioriteit gegeven. Aanvullende maatregelen of verbeteringen die we in 2022 hebben uitgevoerd of opgestart zijn onder andere: 

  • Meer kantoren voorzien van zonnepanelen. De installatie gaat echter minder snel dan we zouden willen, vooral vanwege voorbereidende onderzoeken en congestie op het elektriciteitsnet. Daadwerkelijke uitbreiding van het aantal solar-installaties verwachten we in 2023 te kunnen realiseren.

  • Meetgegevens van onze slimme meters gaan we actiever gebruiken, om bijvoorbeeld onnodig energieverbruik in weekenden en nachten aan te pakken. Voor kantoren die nog geen slimme (gas)meter hebben wordt de meter daarom vervangen door een slimme meter.

Niet alles verloopt echter voorspoedig. Het aanpakken van inefficiënt energieverbruik op kantoren in weekenden of nachten blijkt soms gecompliceerd. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende systemen aan elkaar verbonden zijn en daardoor niet afzonderlijk regelbaar zijn. Ook kan niet elk systeem onderscheid maken tussen werkdagen en weekenddagen. 

Helaas was 2022 ook het jaar waarin congestie op het elektriciteitsnet op veel plekken in het land een probleem werd. Netbeheerders legden bij veel kantoorlocaties beperkingen op aan het piekverbruik van elektriciteit. Auto’s opladen bij onze kantoren wordt daardoor op sommige plekken en tijden moeilijker. Soms moet een pand extra vroeg worden warm gestookt om te voorkomen dat het elektriciteitsgebruik te veel overlapt met het verbruik van de laadpalen. Dit belemmert het opschalen van het aantal laadpunten bij kantoren en de mogelijkheid om meer kantoren van het gas af te halen. 

Het BREEAM-gecertificeerde pand Alfa Leeuwarden.