Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze organisatie

Alfa is een accountants- en adviesorganisatie voor de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf met ruim 30 vestigingen in Nederland. In het verslagjaar is het aantal medewerkers (exclusief stagiairs, oproepkrachten en gedetacheerden) licht toegenomen van 1.019 (873 fte's) ultimo 2021 naar 1.071 (901 fte) ultimo 2022. 

De activiteiten van Alfa bestaan uit het samenstellen van jaarrekeningen en het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controleopdrachten. Daarnaast is Alfa een betrokken adviseur voor haar klanten voor onder andere fiscaal, juridische, (agro)bedrijfskundige, en HRM-zaken en adviseert ze op het terrein van bedrijfswaarderingen en fusies en overnames. Alfa werkt ook over de grenzen heen binnen het wereldwijde netwerk van DFK International. 

In dit hoofdstuk vind je meer informatie over: