Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Statutaire regeling inzake de resultaatverdeling

Artikel 23 van de statuten luidt als volgt:

Zeggenschap in de rechtspersoon

De aandelen van de vennootschap zijn in handen van de Stichting Administratiekantoor Alfa. Deze stichting houdt de aandelen ten titel van beheer voor de certificaathouders en oefent de aandeelhoudersbevoegdheden uit.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Alfa Top-Holding B.V.