Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Materialiteitsanalyse en materialiteitsmatrix

Naast het waardecreatiemodel hebben wij een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Met behulp van een materialiteitsanalyse kan een organisatie de duurzaamheidsonderwerpen die zij en haar stakeholders het belangrijkst achten, identificeren en prioriteren. De resultaten worden in onderstaande materialiteitsmatrix weergegeven. Aan de hand hiervan hebben wij onderwerpen bepaald die terugkomen in het impact- en jaarverslag.