Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze samenleving

Alfa wil bijdragen aan een samenleving met gezonde ondernemingen die blijvend maatschappelijke meerwaarde leveren. Solide financiële resultaten behalen is essentieel om medewerkers een passend loon en leveranciers een eerlijke prijs te kunnen betalen, en om bestand te zijn tegen tegenwind. Dit geldt niet alleen voor onszelf, dit is ook waar we onze klanten bij helpen en over adviseren.

Alfa is een brede zakelijke dienstverlener die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving. Wat dit betekent voor verschillende belanghebbenden, lichten we hieronder nader toe.

Voor het publieke belang

Als vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer voegt een accountant betrouwbaarheid toe aan (financiële) informatie van bedrijven en andere organisaties. Hiermee dragen we bij aan het onderlinge vertrouwen tussen ondernemers, klanten, financiers en overheden. Dat vertrouwen is van levensbelang voor een goed functionerende (lokale) economie. Met andere woorden: we vervullen als accountants een belangrijke taak die het publiek belang dient.

In 2022 waren we nauw betrokken bij de discussies over stikstof in Nederland. We vinden het echter niet alleen maar van belang om die discussies langs de zijlijn mee te maken. Als accountant en adviseur van duizenden boerenbedrijven spelen we hierin een actieve rol. Het rapport van Johan Remkes, ‘Wat kan wel’, is ook voor ons een goede herstart van het kabinet geweest. De bemiddelaar onderkent dat de overheid in haar plannen te voortvarend van start is gegaan. Dat heeft geleid tot een ernstige vertrouwenscrisis. Dat Remkes erop aanstuurt dat eerst het vertrouwen wordt hersteld voordat verder praten zin heeft, is iets wat we onderschrijven. Ook stelt Remkes dat ondernemers goed moeten weten wat er in de toekomst wel en niet meer kan. Boeren die ‘anders’ moeten gaan werken moeten daarvoor de tijd krijgen en de alternatieven kennen. Juist daarom is het zo belangrijk om samen met een vertrouwenspersoon die afweging te maken. Alfa staat vele ondernemers bij. Voor een sector die hoort bij ons land en die een reëel perspectief moet hebben om die rol ook in de toekomst te blijven vervullen.

Impact maken op de maatschappij

Alfa maakt de grootste impact op de maatschappij door onze dienstverlening. We dagen klanten uit om vooruit te kijken, verder dan alleen de financiële of fiscale aspecten van hun onderneming. Het is onze rol om samen met hen na te denken over duurzaamheidsvraagstukken en de wijze waarop zij hierop kunnen anticiperen. We zijn een accountant voor ondernemers die vooruit willen en voor bedrijven die worden uitgedaagd door alle veranderingen die op hen afkomen.

We zien ondernemers als het fundament van de lokale economie, die met hun relatief grote impact het verschil maken in de transitie naar een duurzame economie. Als accountantskantoor heeft Alfa een maatschappelijke functie binnen het economisch systeem. De primaire rol van een accountant is  essentieel voor een adequaat en eerlijk functionerende economie, gebaseerd op samenwerking en vertrouwen. Via onze diensten kunnen ondernemers zich focussen op het laten floreren van hun onderneming. Daarmee scheppen ze - net als wijzelf - lokaal werkgelegenheid. Meer over onze rol richting onze klanten is te lezen in het hoofdstuk over onze klanten en dienstverlening.