Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kortlopende schulden [27]

(in €)

31 december 2022

31 december 2021

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen

0

259.663

Overige schulden en overlopende passiva

736.929

592.912

 

736.929

852.575