Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vorderingen [23]

(in €)

31 december 2022

31 december 2021

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.656.891

0

Vordering inzake geldlening certificaten (kortlopend deel)

2.147.253

2.076.332

Overige vorderingen en overlopende activa

66.573

66.573

 

3.870.717

2.142.905