Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waardecreatiemodel

Input

Financieel

Ons eigen vermogen en onze financiële resultaten stellen ons in staat om de dienstverlening naar onze klanten te blijven ontwikkelen en hierin te blijven groeien. 

Ons eigen vermogen en onze financiële resultaten stellen ons in staat om de dienstverlening naar onze klanten te blijven ontwikkelen en hierin te blijven groeien. Alfa is volledig in eigendom van alle medewerkers. Hierdoor is ons eigen vermogen dan ook opgebouwd uit de investeringen die zij gezamenlijk hebben gedaan.

+

Kantoren, IT, Infra & Materialen

Ons motto is 'Overal dichtbij', dankzij onze IT-infrastructuur en onze 35 kantoorlocaties.

Ons motto is 'Overal Dichtbij'. Dit maken wij waar dankzij onze IT-infrastructuur, onze 35 kantoorlocaties en steeds schonere mobiliteitsvoorzieningen. Bij onze keuzes voor deze voorzieningen staat duurzaam inkopen steeds meer voorop.

+

Vakbekwaamheid

Wij investeren in het aannemen van goed opgeleide professionals en het trainen en opleiden van onze medewerkers.

Wij investeren in het aannemen van goed opgeleide professionals en het trainen en opleiden van onze medewerkers. Wij helpen hen om te groeien in wat echt telt. Ook investeren wij in doorontwikkeling van branchebrede kennis en inzichten, door participatie in kennisgroepen van brancheverenigingen en ontwikkelinitiatieven, zoals de Coalition Circular Accounting.

+

Medewerkers

Iedere vaste medewerker wordt door onze medewerkersparticipatie automatisch mede-eigenaar en kan van daaruit zelf verder participeren in onze organisatie.

Voor onze bijna 1.200 medewerkers willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Iedere vaste medewerker wordt door onze medewerkersparticipatie automatisch mede-eigenaar en kan van daaruit zelf verder participeren in Alfa. Voor een prettig werkklimaat investeren wij in de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers. Wij koesteren hun onderlinge diversiteit.

+

Sociaal & relaties

Wij nemen actief deel aan samenwerkingen en netwerken met lokale ondernemers en met andere B Corps.

Wij geloven dat (lokaal) ondernemerschap de duurzame motor is van de economie. Die motor willen we nog krachtiger maken. Daarom willen wij Overal Dichtbij zijn. Hiertoe nemen wij actief deel aan samenwerkingen en netwerken met lokale ondernemers. Wij willen betrokken, toegankelijk en goed bereikbaar zijn voor onze klanten.

+

Klimaat, natuur & milieu

Als B Corp hechten wij waarde aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Als B Corp hechten wij waarde aan een toekomstbestendige leefomgeving. Daarom verlagen wij onze milieu-impact, door vanuit onze Net Zero 2030-ambitie te sturen op minder CO2-uitstoot en een lager grondstoffenverbruik. Wij ondersteunen onze klanten bij het inzichtelijk maken en het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties.

+

Businessmodel

Onze rol

Wij voegen betrouwbaarheid toe aan (financiële) informatie. En helpen onze klanten met de continuïteit en toekomstbestendigheid van hun bedrijf én van de samenleving.

Visie

Alfa is een brede zakelijke dienstverlener die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving.

Ontwikkeling

Om te blijven ontwikkelen binnen onze dienstverlening, richten wij ons de komende jaren op de volgende drie beleidsthema's:

Proactieve dienstverlening

Operational excellence in al onze processen

Een transparante en eerlijke prijs

Dienstverlening

Dit doen we met specialistische dienstverlening en advies op het gebied van:

  • Accountancy

  • Agrarisch bedrijfsadvies

  • Fiscaal advies

  • Juridisch advies

  • Mkb bedrijfsadvies

  • Fusies en overnames

  • Subsidieadvies en innovaties

  • Waardebepaling

  • Internationaal ondernemen

  • Duurzaamheidsadvies

Output

Door een solide financieel resultaat te realiseren, zijn wij in staat om tijdig te voldoen aan de financiële verantwoordelijkheden.

Financieel

Door een solide financieel resultaat te realiseren, zijn wij in staat om tijdig te voldoen aan de financiële verantwoordelijkheden die wij hebben richting onze toeleveranciers, onze medewerkers en de samenleving.

+

Onze IT-infrastructuur stelt ons in staat om veilig en overal, met actuele data, efficiënt te werken in de actualiteit.

Kantoren, IT, Infra & Materialen

Onze IT-infrastructuur stelt ons in staat om veilig en overal, met actuele data, efficiënt te werken in de actualiteit. Dankzij onze steeds energiezuinigere gebouwen en steeds schonere vervoermiddelen realiseren we een dalende CO2-uitstoot.

+

Onze vakbekwame medewerkers leveren betrouwbare informatie voor het maatschappelijk verkeer.

Vakbekwaamheid

Onze vakbekwame medewerkers leveren betrouwbare informatie voor het maatschappelijk verkeer. Zij helpen ondernemers om beter inzicht te krijgen in hun financiën én hun impact op de maatschappij. Door onze klanten proactiever te adviseren, leveren we kwalitatief betere dienstverlening en gaat de klanttevredenheid omhoog. De kwaliteit van ons werk borgen we met continue interne en externe reviews.

+

De investeringen die wij doen in onze medewerkers dragen bij aan hun gezondheid en vitaliteit.

Medewerkers

De investeringen die wij doen in onze medewerkers dragen bij aan hun gezondheid en vitaliteit. Door ook voldoende vrijheid te bieden en mogelijkheden voor persoonlijke groei, dragen we bij aan een evenwichtige balans voor hen tussen werk en privé. Dit leidt tot een prettige werksfeer en een hoge tevredenheid onder onze medewerkers.

+

Als B Corp willen wij impact maken met eerlijk ondernemen, en klanten vooruit helpen die dat ook willen.

Sociaal & relaties

Wij willen impact maken met eerlijk ondernemen, en klanten vooruit helpen die dat ook willen. Dit weerspiegelt zich onder andere in een gezond klantenbestand en een stijgende B Corp-score. Binnen onze samenwerking met klanten, toeleveranciers en samenwerkingspartners investeren wij in de kwaliteit van deze relaties.

+

Wij zijn ervan overtuigd dat klanten beter voorbereid zijn op ontwikkelingen in de maatschappij en regelgeving als zij oog hebben voor maatschappelijke belangen.

Klimaat, natuur & milieu

Wij zijn ervan overtuigd dat klanten beter voorbereid zijn op ontwikkelingen in de maatschappij en regelgeving als zij oog hebben voor maatschappelijke belangen. Daarom verduurzamen wij onze eigen gebouwen, mobiliteit en inkoop. Ook dagen wij onze klanten uit om hierin verder vooruit te kijken dan alleen naar wat de wetgever vandaag gebiedt of verbiedt.

+

Impact

Wie bijdraagt aan het succes van Alfa, mag ook meedelen in dat succes. Eerlijk en evenwichtig.

Financieel

Wie bijdraagt aan het succes van Alfa, mag ook meedelen in dat succes. Eerlijk en evenwichtig. Op dat uitgangspunt zijn onze eigendomsstructuur en financiële medewerkersparticipatie gebaseerd. Hierdoor kan niemand meer dan afgerond 1,3% van alle aandelen bezitten, wat bijdraagt aan de financiële stabiliteit van onze bijna 1.200 medewerkers en hun gezinnen. Hiermee hopen we ook andere bedrijven te inspireren tot een eerlijk, evenwichtig businessmodel.

+

We zijn ons bewust van de impact die wij hebben in de samenwerkingsketen, zowel richting leveranciers als richting klanten.

Kantoren, IT, Infra & Materialen

Met de keuzes die wij maken met betrekking tot onze IT-infrastructuur, huisvesting, mobiliteit en inkoop dragen wij bij aan een gezonde werkomgeving voor onze medewerkers, een gezonde leefomgeving en een gezond functionerende lokale economie. We zijn ons bewust van de impact die wij hebben in de samenwerkingsketen, zowel richting leveranciers als richting klanten. Ook hen dagen wij graag uit om een positieve impact te realiseren.

+

Onze dienstverlening draagt bij aan betere financiële besluitvorming, toekomstbestendiger strategische beslissingen voor onze klanten en aan onderling vertrouwen binnen het economisch verkeer. 

Vakbekwaamheid

Onze dienstverlening draagt bij aan betere financiële besluitvorming, toekomstbestendiger strategische beslissingen voor onze klanten en aan onderling vertrouwen binnen het economisch verkeer. We dragen waardevol bij aan solide, lokaal ondernemerschap en aan een veerkrachtige lokale economie. In de transitie naar een duurzamere economie heeft onze branche een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. We pakken daartoe een actieve rol binnen diverse initiatieven.

+

Onze lokale dienstverlening draagt bij aan goede werkgelegenheid in de regio van onze kantoren.

Medewerkers

Onze lokale dienstverlening draagt bij aan goede werkgelegenheid in de regio van onze kantoren, zowel voor onze medewerkers als bij onze klanten. Vanuit ons personeelsbeleid zijn we erop gericht om een waardevolle bijdrage te leveren aan een goede gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers. Hierdoor ervaren zij een evenwichtige werk-privebalans, wat zorgt voor tevreden medewerkers en goede prestaties.

+

Wij kiezen voor eerlijke en gelijkwaardige samenwerkingen.

Sociaal & relaties

Wij kiezen voor eerlijke en gelijkwaardige samenwerkingen. Daarmee versterken wij het onderlinge vertrouwen binnen het lokale economische systeem en de kracht van lokaal ondernemerschap. Wij voelen ons betrokken bij de lokale gemeenschap dichtbij ons, en wij waarderen collega's die zich als vrijwilliger ook buiten werktijd inzetten voor de lokale gemeenschap. Daarom ondersteunen wij deze lokale initiatieven vanuit de Alfa Foundation ook financieel.

+

Wij willen bijdragen aan het beperken van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de aantasting van biodiversiteit en de toenemende ontwrichting van ons klimaat.

Klimaat, natuur & milieu

Binnen onze bedrijfsvoering werken wij aan het beperken van onze bijdrage aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de aantasting van biodiversiteit, en de toenemende ontwrichting van ons klimaat. Wij leveren met onze dienstverlening een bijdrage, door onze klanten bewuster te maken van hun impact. Daarbij helpen wij hen om dit bewustzijn ook om te zetten in verbeteringen binnen en buiten hun eigen onderneming.

+