Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Omzetontwikkeling en groei

Vanuit 35 vestigingen in Nederland hebben wij in 2020 weer heel veel ondernemers bijgestaan. Niet alleen in de zakelijke kant van hun ondernemersbestaan, maar juist ook in de menselijke kant waren wij dichtbij. In 2020 hebben er geen overnames van kantoren plaatsgevonden. Het aantal klanten dat we mochten bijstaan is ook in 2020 weer gegroeid via autonome groei, zonder dat dit ten koste is gegaan van onze aandacht voor onze klanten.

In 2020 hebben weer meer ondernemers voor Alfa gekozen, dan in het voorgaande jaar. Dit waren er ook meer dan het aantal ondernemers dat Alfa heeft verlaten of gestopt is. De klanten portefeuille is in 2020 gegroeid met 460 ondernemingen. 

Alfa heeft van oudsher altijd veel klanten in de agrarische sector gehad. Daarmee vertegenwoordigen de agrarische klanten nu 40% van de omzet, tegenover 60% van de omzet die behaald wordt door onze dienstverlening aan klanten in het mkb. Wij verwachten dat deze verhouding op de korte termijn niet wezenlijk zal veranderen, ondanks de krimp van de agrarische sector. We zijn blij met de hoge klantretentie, die mede het gevolg is van onze hoge NPS.

Omzetverdeling

Onze totale omzet is in 2020 met ruim 8,5% gegroeid van € 87,2 miljoen naar € 94,8 miljoen. Meer hierover lees je op deze pagina.