Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Alfa Foundation

Ook buiten onze dagelijkse werkzaamheden vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een bloeiende lokale samenleving en maatschappelijke initiatieven. Zo zijn wij in 2021 onder meer betrokken geweest bij de ondersteuning van de Alfa Foundation. Vanuit onze rol als accountant en de verplichtingen die daarmee samenhangen is een kritische blik op de kwaliteit van dienstverlening van essentieel belang. Daarom nemen we jullie graag mee in de evaluatie van het afgelopen jaar.

In 2019 zijn we gestart met de Alfa Foundation. Dit is een fonds binnen Alfa Accountants en Adviseurs waar medewerkers van Alfa - die direct betrokken zijn bij het doel waarvoor ondersteuning gevraagd wordt - een beroep op kunnen doen voor de instelling of het initiatief, dat dit doel wil realiseren. Medewerkers die minimaal 40 uur per jaar vrijwilligerswerk doen voor een stichting, sportvereniging, of andere maatschappelijke organisatie, kunnen hiervoor een sponsorverzoek indienen. Per jaar stelt Alfa hiervoor een budget beschikbaar, waar medewerkers een beroep op kunnen doen.

In 2021 zijn 25 aanvragen gehonoreerd en is een bedrag van € 45.455 uitgekeerd aan uiteenlopende initiatieven, variërend van de ondersteuning van een dameskooreen bijdrage voor de reddingsbrigade, bijdrage voor een buurt- en speeltuinvereniging en de verbouwing van een voetbalclub.

Alfa ondersteunt diaconaal gastenhuis 'de Oase' in Ouddorp. Lees meer.

Alfa ondersteunt IKC It Anker. Lees meer.