Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze samenleving

Wij zijn ons bewust van onze bijzondere maatschappelijke rol in de samenleving. Wij staan voor ondernemen met oog voor de samenleving om ons heen. Hoe wij hier invulling aan geven, lichten wij hieronder toe.

B Corp

Alfa is een B Corp. B Corps zijn bedrijven met winstoogmerk, die zich vrijwillig committeren aan hoge standaarden op het gebied van sociale en milieuvriendelijke prestaties, verantwoording en transparantie. B Corps erkennen dat de verandering waar we in de wereld naar zoeken, bij onszelf vandaan moet komen. Een uitgebreidere toelichting geven we op deze pagina.

Alfa Foundation

Ook buiten onze dagelijkse werkzaamheden vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een bloeiende lokale samenleving en maatschappelijke initiatieven. Zo zijn wij in 2021 onder meer betrokken geweest bij de ondersteuning van de Alfa Foundation. Vanuit onze rol als accountant en de verplichtingen die daarmee samenhangen is een kritische blik op de kwaliteit van dienstverlening van essentieel belang. Daarom nemen we jullie graag mee in de evaluatie van het afgelopen jaar.

In 2019 zijn we gestart met de Alfa Foundation. Dit is een fonds binnen Alfa Accountants en Adviseurs waar medewerkers van Alfa - die direct betrokken zijn bij het doel waarvoor ondersteuning gevraagd wordt - een beroep op kunnen doen voor de instelling of het initiatief, dat dit doel wil realiseren. Medewerkers die minimaal 40 uur per jaar vrijwilligerswerk doen voor een stichting, sportvereniging, of andere maatschappelijke organisatie, kunnen hiervoor een sponsorverzoek indienen. Per jaar stelt Alfa hiervoor een budget beschikbaar, waar medewerkers een beroep op kunnen doen.

In 2021 zijn 25 aanvragen gehonoreerd en is een bedrag van € 45.455 uitgekeerd aan uiteenlopende initiatieven, variërend van de ondersteuning van een dameskooreen bijdrage voor de reddingsbrigade, bijdrage voor een buurt- en speeltuinvereniging en de verbouwing van een voetbalclub.

Alfa ondersteunt diaconaal gastenhuis 'de Oase' in Ouddorp. Lees meer.

Alfa ondersteunt IKC It Anker. Lees meer.

Lokale en landelijke initiatieven

Los van de Alfa Foundation hebben wij in 2021 natuurlijk ook bijgedragen aan een breed scala aan andere lokale en maatschappelijke initiatieven, zoals onze deelname aan de Coalition Circular Accounting, en onze betrokkenheid de Social Impact Factory in Utrecht, vluchtelingenorganisatie ZOA, koploperproject Groningen

Lees hier meer over sponsoring en Alfa

Kwaliteit 

Kwaliteit staat binnen Alfa hoog op de agenda. Jaarlijks wordt het kwaliteitsbeheersingssysteem binnen Alfa geëvalueerd en worden stappen gemaakt ter verbetering. Wij delen graag onze bevindingen van het jaar 2021 waarbij we een toelichting geven op onder anderen het kwaliteitsbeheersingssysteem, het naleven van regels en PE-verplichtingen, de periodieke review en klachten en claims.