Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategie

Om de visie vorm te geven focussen we ons op de volgende drie punten: 

  • Proactieve dienstverlening; we werken altijd vanuit de getoetste behoefte van de klanten, denken met hen mee en spelen in op ontwikkelingen en wet- en regelgeving.  

  • Operational excellence in al onze processen; hiermee richten we de operationele organisatie zodanig in dat we actueel en vergaand gedigitaliseerd kunnen werken.

  • Een transparante en eerlijke prijs; met het steeds meer verdwijnen van ‘uurtje factuurtje’ richten we ons steeds meer op een nieuw verdienmodel waarin abonnementen en vaste prijzen een plaats krijgen.  

Lees meer over de vernieuwde digitale dienstverlening: 'Actuele cijfers zijn voor ondernemers cruciaal'. 

Met de keuze voor deze strategische punten willen we een belofte doen aan onze klant, de medewerker en de samenleving. Door de implementatie hiervan, willen we bij Alfa werken aan: 

  • Het peilen van de behoeftes van de klant op een proactieve manier.  

  • We willen werken in de actualiteit en gericht op de toekomst.  

  • Een dienstverlening waarbij we voldoen aan wet- en regelgeving.  

  • Een breed pallet aan diensten.  

  • Medewerkers die de juiste competenties hebben, deze blijven ontwikkelen en weten wat hun rol en bijdrage is binnen Alfa (en deze werkwijze). 

  • Een dienstverlening tegen een eerlijke prijs. 

  • Een samenleving die we een stukje beter willen achterlaten aan de generatie die na ons komt. 

Strategie richting klanten

Alfa kiest ervoor groot te zijn in de agrarische sector en het mkb. We richten ons op (familie)bedrijven van enig formaat. Wij zijn vanuit de agrarische sector ontstaan en daar willen we ook een leidende rol blijven spelen, vooral nu de sector voor grote uitdagingen staat. In de komende beleidsperiode bereiden wij onze strategische agrarische adviseurs voor op de complexe gesprekken die ze zullen moeten gaan voeren. We zien in de glastuinbouw in de komende jaren een toenemende schaalvergroting en samenwerking in telersverenigingen.  

Net als in de afgelopen beleidsperiode zal de grootste groei in klanten vanuit het midden- en kleinbedrijf (mkb) komen. Veel van onze klanten zijn werkzaam in de transport, retail en e-commerce, recreatie, bouw en installatie. Maar ook andere organisatie binnen het mkb kunnen wij goed bedienen. Wij zijn een echte brede zakelijke dienstverlener. Niet alleen accountant, maar vooral de vertrouwde adviseur die ondernemers bijstaat op de cruciale momenten in de ontwikkeling van zijn bedrijf of van zichzelf. Dat vereist goede communicatie met de klant over zijn ontwikkelingen. Dat vereist ook dat we kunnen terugvallen op een multidisciplinair team van adviseurs en specialisten.  

Arjan Wesselink van IJsseltulp. Klant van Alfa in Zelhem.