Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Missie en visie

De missie van Alfa

“Overal dichtbij”

Alfa gelooft in de kracht van lokaal ondernemerschap. Dit is voor ons de belangrijke motor van de Nederlandse economie. Die motor willen wij draaiende houden en, met het oog op de toekomst, duurzaam krachtiger maken. We richten ons op de ondernemers in de agro- en mkb-sector. We blijven thuis in de markt waaruit we zijn voortgekomen, waarin we geworteld zijn en waarin we groot zijn geworden. Daar zijn we trots op. Overal waar de klant zich bevindt bieden we lokaal onze uniforme dienstverlening aan en brengen we onze landelijke topexpertise dichtbij. In elke fase van het bestaan van de ondernemer als bedrijf en als persoon willen we hem laten beleven en ervaren dat we er altijd voor hem zijn. De taal spreken die hij spreekt, in de regio waar hij thuis is. Altijd in beweging, altijd op weg naar een volgende fase. In de realiteit van het hier en nu en met de blik gericht op de toekomst. Daarom is onze missie ‘Overal dichtbij’. Want daar willen we zijn: dichtbij als mens en als brede zakelijke dienstverlener. 

De visie van Alfa

“Alfa is een brede zakelijke dienstverlener die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving.” 

Ons bestaansrecht, nu en in de toekomst, is om een brede zakelijke dienstverlener te zijn. Een accountant en adviseur met een brede scope van dienstverlening, die past bij de behoefte van de klant. Dat doen we als Alfa door duurzaam te ondernemen, voortbouwend op de term rentmeesterschap en rekening houdend met de mens en de planeet. Daarom kiezen we voor een dienstverlening die de ondernemer daadwerkelijk helpt zijn onderneming en zijn product of dienst duurzaam vorm te kunnen geven. Dat willen we op zo’n manier doen dat we waarde creëren bij de klant zelf, bij de medewerkers van Alfa en in de samenleving, waarin we als brede zakelijke dienstverlener een rol van betekenis hebben.