Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze missie en strategie

De missie van Alfa

“Overal dichtbij”

Alfa gelooft in de kracht van lokaal ondernemerschap. Dit is voor ons de belangrijke motor van de Nederlandse economie. Die motor willen wij draaiende houden en, met het oog op de toekomst, duurzaam krachtiger maken. We richten ons op de ondernemers in de agro- en mkb-sector. We blijven thuis in de markt waaruit we zijn voortgekomen, waarin we geworteld zijn en waarin we groot zijn geworden. Daar zijn we trots op. Overal waar de klant zich bevindt bieden we lokaal onze uniforme dienstverlening aan en brengen we onze landelijke topexpertise dichtbij. In elke fase van het bestaan van de ondernemer als bedrijf en als persoon willen we hem laten beleven en ervaren dat we er altijd voor hem zijn. De taal spreken die hij spreekt, in de regio waar hij thuis is. Altijd in beweging, altijd op weg naar een volgende fase. In de realiteit van het hier en nu en met de blik gericht op de toekomst. Daarom is onze missie ‘Overal dichtbij’. Want daar willen we zijn: dichtbij als mens en als brede zakelijke dienstverlener. 

De visie van Alfa

“Alfa is een brede zakelijke dienstverlener die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving.” 

Ons bestaansrecht, nu en in de toekomst, is om een brede zakelijke dienstverlener te zijn. Een accountant en adviseur met een brede scope van dienstverlening, die past bij de behoefte van de klant. Dat doen we als Alfa door duurzaam te ondernemen, voortbouwend op de term rentmeesterschap en rekening houdend met de mens en de planeet. Daarom kiezen we voor een dienstverlening die de ondernemer daadwerkelijk helpt zijn onderneming en zijn product of dienst duurzaam vorm te kunnen geven. Dat willen we op zo’n manier doen dat we waarde creëren bij de klant zelf, bij de medewerkers van Alfa en in de samenleving, waarin we als brede zakelijke dienstverlener een rol van betekenis hebben. 

Onze strategie

Om de visie vorm te geven focussen we ons op de volgende drie punten: 

  • Proactieve dienstverlening; we werken altijd vanuit de getoetste behoefte van de klanten, denken met hen mee en spelen in op ontwikkelingen en wet- en regelgeving.  

  • Operational excellence in al onze processen; hiermee richten we de operationele organisatie zodanig in dat we actueel en vergaand gedigitaliseerd kunnen werken.

  • Een transparante en eerlijke prijs; met het steeds meer verdwijnen van ‘uurtje factuurtje’ richten we ons steeds meer op een nieuw verdienmodel waarin abonnementen en vaste prijzen een plaats krijgen.  

Lees meer over de vernieuwde digitale dienstverlening: 'Actuele cijfers zijn voor ondernemers cruciaal'. 

Met de keuze voor deze strategische punten willen we een belofte doen aan onze klant, de medewerker en de samenleving. Door de implementatie hiervan, willen we bij Alfa werken aan: 

  • Het peilen van de behoeftes van de klant op een proactieve manier.  

  • We willen werken in de actualiteit en gericht op de toekomst.  

  • Een dienstverlening waarbij we voldoen aan wet- en regelgeving.  

  • Een breed pallet aan diensten.  

  • Medewerkers die de juiste competenties hebben, deze blijven ontwikkelen en weten wat hun rol en bijdrage is binnen Alfa (en deze werkwijze). 

  • Een dienstverlening tegen een eerlijke prijs. 

  • Een samenleving die we een stukje beter willen achterlaten aan de generatie die na ons komt. 

Strategie richting klanten

Alfa kiest ervoor groot te zijn in de agrarische sector en het mkb. We richten ons op (familie)bedrijven van enig formaat. Wij zijn vanuit de agrarische sector ontstaan en daar willen we ook een leidende rol blijven spelen, vooral nu de sector voor grote uitdagingen staat. In de komende beleidsperiode bereiden wij onze strategische agrarische adviseurs voor op de complexe gesprekken die ze zullen moeten gaan voeren. We zien in de glastuinbouw in de komende jaren een toenemende schaalvergroting en samenwerking in telersverenigingen.  

Net als in de afgelopen beleidsperiode zal de grootste groei in klanten vanuit het midden- en kleinbedrijf (mkb) komen. Veel van onze klanten zijn werkzaam in de transport, retail en e-commerce, recreatie, bouw en installatie. Maar ook andere organisatie binnen het mkb kunnen wij goed bedienen. Wij zijn een echte brede zakelijke dienstverlener. Niet alleen accountant, maar vooral de vertrouwde adviseur die ondernemers bijstaat op de cruciale momenten in de ontwikkeling van zijn bedrijf of van zichzelf. Dat vereist goede communicatie met de klant over zijn ontwikkelingen. Dat vereist ook dat we kunnen terugvallen op een multidisciplinair team van adviseurs en specialisten.  

Arjan Wesselink van IJsseltulp. Klant van Alfa in Zelhem.

Cultuur

Alfa bestaat niet uit stenen maar uit mensen. Mensen met verschillende achtergronden, competenties en opleidingen. Met elkaar vormen we het fundament van Alfa en daar bouwen we graag op verder. Samen hebben we een prachtige cultuur binnen Alfa weten te realiseren, een cultuur waarop we trots mogen zijn. Dit wordt zowel intern beleefd, gezien de uitslagen van de medewerkerstevredenheidsonderzoeken, als extern erkend in de rankings van onderzoeken (onder andere de MT500). Lees hierover meer. Die cultuur beweegt mee met de tijd en moet antwoord kunnen geven op de vraagstukken waarvoor we vandaag staan. 

Hieronder vind je het organogram van Alfa.  

Lees meer: