Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze eigenaren

Financiële medewerkersparticipatie met de MEBO

Het succes van een onderneming valt of staat met betrokken personeel. Dat creëer je onder meer door medewerkers daadwerkelijk eigenaar te maken van de onderneming waarvoor zij werken. Bij Alfa kunnen medewerkers via de MEBO (Management and Employee Buy Out) door de aankoop van certificaten mede-eigenaar van Alfa worden. Iedere medewerker met een vast dienstverband en ongeacht welke functie mag deze certificaten aankopen. 

Bij Alfa werken ondernemers

Die certificaten versterken de saamhorigheid en het ondernemerschap van onze medewerkers. Het is niet voor niets dat klanten van Alfa vaak in onderzoeken aangeven dat we ‘ondernemend’ zijn ingesteld. Dankzij de mogelijkheid tot participeren in de organisatie werken er bij Alfa ook heel veel ondernemers. Die participatieregeling maakt Alfa uniek.

Ontwikkeling certificaten 2021

Het aantal uitstaande certificaten is in 2021 toegenomen met 174.000 stuks tot 3.127.000 stuks (ultimo 2020: 2.953.000). Het rendement op de certificaten (bepaald op basis van de waarde van 1 januari) bedraagt in 2021 15,2%. Met het eigenaarschap van de medewerkers is beoogd een positieve impuls te geven aan de betrokkenheid bij Alfa en haar klanten. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar certificaten zijn eind 2021 nog eens 500.000 aandelen geplaatst en gecertificeerd.

Een uitgebreidere toelichting op de toegevoegde waarde van een participatieregeling in algemene zin en op de MEBO van Alfa valt te lezen op onze website.

Via onderstaande links lees je: