Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nieuwe medewerkers

2021: beperkte groei in nieuwe medewerkers

In 2021 hebben we een zeer beperkte groei gerealiseerd. Hiermee wordt de krapte op de arbeidsmarkt duidelijk zichtbaar. Het is een grote uitdaging om voldoende nieuwe medewerkers aan te nemen. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Alfa was in 2021 41 jaar. Het verloop over 2021 was 11,5 procent.

Nieuwe medewerkers

Het werven van nieuwe medewerkers vroeg in 2021, net zoals in 2020, om de nodige aanpassingen. Toch is het ons gelukt om maar liefst 117 nieuwe medewerkers aan te nemen. Het inwerken en begeleiden van nieuwe collega’s was vervolgens wel een uitdaging. In verband met corona moesten we veel thuiswerken. Nieuwe medewerkers kregen wel voorrang om, waar het kon en mocht, naar kantoor te komen. In 2021 zijn we gegroeid naar 1.019 medewerkers, uitgedrukt in aantal fte's (fulltime-equivalent) bedroeg het aantal medewerkers 855 medewerkers.

Alle nieuwe medewerkers van Alfa kregen in 2021 een online introductieweek aangeboden. Deze introductieweek is in 2021 3 x keer georganiseerd. In de online introductieweek maakten de nieuwe collega’s onder anderen kennis met onze organisatie, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Ze werden meegenomen in onze missie en visie, maar kregen ook workshops aangeboden zoals ‘digitale geletterdheid’ en een training ‘gezond werken’. De week werd afgesloten met een pubquiz.

Online introductieweek