Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Inclusiviteit en diversiteit

Door onze medewerkers een goede werkplek te bieden, dichtbij hun woonplaats, willen wij ook bijdragen aan een gezonde lokale economische groei. Een goede werkplek hoort toegankelijk en uitnodigend te zijn voor iedereen, ongeacht geslacht, etniciteit, leeftijd of seksuele voorkeur. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit binnen een groep tot betere afwegingen en besluitvorming leidt, en we streven daarom naar diversiteit en inclusiviteit binnen ons personeelsbestand. Waar de groepssamenstelling erg uniform is, proberen we een evenwichtiger balans te bevorderen.

Wat gaat goed?

Voor het personeelsbestand als geheel vinden we de diversiteit in leeftijd en de man-vrouwverhouding goed in balans. Elke 10-jaars leeftijdscategorie tussen de 20 en 60 jaar omvat per geslacht tussen de 10% en 15% van alle medewerkers. De gemiddelde leeftijd steeg licht van 40,7 jaar in 2020 naar 41,4 jaar in 2021.

Ook de diversiteit in lengte van dienstbetrekking toont een goede balans tussen frisse blikken van nieuwe collega's enerzijds en ervaring anderzijds. Het gemiddelde aantal dienstjaren steeg licht van 10,5 jaar in 2020 naar 10,8 jaar in 2021.

Wat kan beter?

Anders is het beeld als we specifiek inzoomen op managementfuncties en het aandeel vrouwen daarbinnen. Ondanks dat we afgelopen jaren programma’s ontplooid hebben om dit aantal te vergroten, was er geen sprake van een overtuigende verandering. Het aantal vrouwen in managementfuncties vertoonde in 2021 een daling ten opzichte van 2020 (van 27% naar 24%). De man/vrouwverdeling binnen het totale personeelsbestand veranderde ondertussen weinig (mannen 52%, vrouwen 48%).

Ook ten aanzien van sommige andere facetten, zoals etnische diversiteit, hebben wij nog niet het beeld dat ons personeelsbestand een volledig representatieve afspiegeling vormt van ondernemend Nederland of van de Nederlandse samenleving als geheel. Hier zijn wij ons van bewust. Ook in de toekomst blijven inclusiviteit en diversiteit daarom belangrijke aandachtspunten, die wij meewegen in de verdere groei van ons personeelsbestand.