Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Goed werkgeverschap

In 2021 scoorden wij hoge ogen in de MT500 op de onderdelen goed werkgeverschap en duurzaamheid. MT500 peilt jaarlijks de reputatie van Nederlandse bedrijven onder managers, beslissers en leidinggevenden. Het onderzoek leverde Alfa de maximale vijf sterren op in de categorie goed werkgeverschap, goed voor ‘de winst’ in die categorie.

Ook kreeg Alfa in 2021 het predikaat ‘Best for the World’ in het jaarlijkse onderzoek van B Corp. We kregen deze vermelding omdat Alfa in haar categorie scoort op twee gebieden: ‘Governance’ (transparantie) en ‘Workers’ (werkgeverschap).

Bekendmaking resultaten MT500

Tevredenheidsonderzoek

In 2021 heeft onderzoeksbureau Effectory een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uitschieter is het rapportcijfer voor Alfa als werkgever. Met een 7,8 scoort Alfa hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit cijfer blijft steken op een 7,2. Voor dit onderzoek zijn 1022 medewerkers uitgenodigd. Van hen hebben 943 medewerkers hun mening gegeven, een opvallend hoge respons van bijna 93 procent. Het onderzoeksbureau keek naar zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. 

Tevredenheidsonderzoek medewerkers: Alfa scoort als werkgever hoger dan landelijk gemiddelde - Alfa Wageningen - Alfa Accountants en Adviseurs