Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Binden, boeien en vitaliteit

Binden en boeien van medewerkers

Om zowel op de korte als de langere termijn te blijven presteren, is het essentieel om te investeren in het werven en behouden van goede medewerkers. Zeker in een ongewoon jaar, waarin veel collega’s meerdere malen maandenlang niet op kantoor kwamen en uitsluitend via telefoon en computer communiceerden. We moesten binnen Alfa omdenken. Maandelijkse bijpraatsessies werden online lunchbijeenkomsten. Om voldoende te bewegen deden we een Ommetjes challenge. Teams gingen massaal aan de wandel. En er was ook ruimte voor fun. Zo organiseerden we een autopuzzeltocht voor collega's en familie. Er werden online borrels georganiseerd, er werden online escape rooms doorlopen en ook de Sint kwam nog even langs.

Gezonde en vitale medewerkers

Wij zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers het beste functioneren wanneer zij gezond en vitaal zijn en beschikken over voldoende veerkracht. Een goede balans tussen werk en privé draagt daaraan bij. Daar schenken we binnen Alfa aandacht aan. Om die reden hebben wij ook volop aandacht besteed aan het belang van gezondheid en vitaliteit voor thuiswerkers. Met verschillende workshops, presentaties, artikelen en competities brachten wij bijvoorbeeld het belang van voldoende beweging onder de aandacht, maar ook van genoeg rust, een duidelijk dagritme en gezonde voeding. Helaas was het verzuim in 2021 voor Alfa-begrippen aan de hoge kant. Langdurig verzuim heeft over het algemeen een medische, niet werk gerelateerde oorzaak. Daarnaast is er ook veel corona-gerelateerd verzuim geweest.

Hybride werken

In 2021 is het hybride werken uitgebreid besproken. Dit staat voor ‘werken op de plaats en de tijd die past bij het werk dat je moet doen’. Hierbij geldt dat onze klanten zo optimaal mogelijk bediend moeten worden en dat medewerkers doen wat daarvoor nodig is. In 2021 zijn alle managementteams binnen Alfa getraind door in de eerste plaats het gesprek met elkaar aan te gaan over de eigen verwachtingen en ideeën. In de tweede plaats heeft er een train-de-trainer sessie plaatsgevonden waarin leidinggevenden handvatten hebben gekregen om met hun eigen team hiermee aan de slag te gaan. In de laatste maanden van 2021 hebben teamsessies plaatsgevonden om op een efficiënte manier aan de slag te gaan met hybride werken.