Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze medewerkers

Alfa wil een goede werkgever zijn en blijven, die aantrekkelijk is voor haar medewerkers. Je krijgt de ruimte om te groeien op de manier en in de richting die bij jou past. Zodat jij kunt uitblinken in wat voor jou belangrijk en van betekenis is. Binnen een organisatie met een heldere visie: groot worden in wat echt telt. Voor ons is dat samen delen en succesvol ondernemen voor een betere wereld. 

Binden en boeien van medewerkers

Om zowel op de korte als de langere termijn te blijven presteren, is het essentieel om te investeren in het werven en behouden van goede medewerkers. Zeker in een ongewoon jaar, waarin veel collega’s meerdere malen maandenlang niet op kantoor kwamen en uitsluitend via telefoon en computer communiceerden. We moesten binnen Alfa omdenken. Maandelijkse bijpraatsessies werden online lunchbijeenkomsten. Om voldoende te bewegen deden we een Ommetjes challenge. Teams gingen massaal aan de wandel. En er was ook ruimte voor fun. Zo organiseerden we een autopuzzeltocht voor collega's en familie. Er werden online borrels georganiseerd, er werden online escape rooms doorlopen en ook de Sint kwam nog even langs.

Gezonde en vitale medewerkers

Wij zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers het beste functioneren wanneer zij gezond en vitaal zijn en beschikken over voldoende veerkracht. Een goede balans tussen werk en privé draagt daaraan bij. Daar schenken we binnen Alfa aandacht aan. Om die reden hebben wij ook volop aandacht besteed aan het belang van gezondheid en vitaliteit voor thuiswerkers. Met verschillende workshops, presentaties, artikelen en competities brachten wij bijvoorbeeld het belang van voldoende beweging onder de aandacht, maar ook van genoeg rust, een duidelijk dagritme en gezonde voeding. Helaas was het verzuim in 2021 voor Alfa-begrippen aan de hoge kant. Langdurig verzuim heeft over het algemeen een medische, niet werk gerelateerde oorzaak. Daarnaast is er ook veel corona-gerelateerd verzuim geweest.

Jezelf ontwikkelen

Bij Alfa staat de ontwikkeling van medewerkers centraal. Want wanneer onze medewerkers groeien, groeit Alfa met ze mee. Medewerkers zijn zelf regisseur van hun eigen loopbaan. Hoe investeer je in jezelf en hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? In een branche als de onze ben je niet snel uitgeleerd. Daarom kennen wij de Alfa Academie. Alfa’s eigen erkende opleidingsinstituut om medewerkers meer kennis en vaardigheden aan te reiken. Ook bieden wij voor medewerkers een Professioneel ontwikkeltraject. In 2021 is er gemiddeld 44,2 uur per medewerker geïnvesteerd in het volgen van trainingen en opleidingen.

Daarnaast organiseert Alfa ieder jaar een Alfa Leerdag. In 2021 vond deze leerdag online plaats. Normaal gesproken gebeurt dat fysiek, maar wegens de aangescherpte coronamaatregelen moesten we last minute beslissen om te switchen naar een online event. Onder leiding van Sofie van den Enk werden de collega’s bijgepraat over het beleid voor de komende vier jaar. Daarnaast konden diverse workshops gevolgd worden. Er was live-muziek en er is zelfs een ‘Alfa-lied’ voor ons geschreven. Ondanks dat we online complimenten kregen voor de organisatie, creëer je het gevoel van verbondenheid met elkaar beter live. Hopelijk mag dit weer in 2022.

Backstage bij de digitale Alfa Leerdag 2021

Het One Alfa lied

Goed werkgeverschap

In 2021 scoorden wij hoge ogen in de MT500 op de onderdelen goed werkgeverschap en duurzaamheid. MT500 peilt jaarlijks de reputatie van Nederlandse bedrijven onder managers, beslissers en leidinggevenden. Het onderzoek leverde Alfa de maximale vijf sterren op in de categorie goed werkgeverschap, goed voor ‘de winst’ in die categorie.

Ook kreeg Alfa in 2021 het predikaat ‘Best for the World’ in het jaarlijkse onderzoek van B Corp. We kregen deze vermelding omdat Alfa in haar categorie scoort op twee gebieden: ‘Governance’ (transparantie) en ‘Workers’ (werkgeverschap).

Bekendmaking resultaten MT500

Financiële medewerkersparticipatie met de MEBO

Het succes van een onderneming valt of staat met betrokken personeel. Dat creëer je onder meer door medewerkers daadwerkelijk eigenaar te maken van de onderneming waarvoor zij werken. Met onze MEBO-regeling zijn alle medewerkers mede-eigenaar van Alfa. Lees meer over de MEBO-regeling.

Diversiteit – vrouwen in managementlagen

Alfa heeft in 2021 het onderwerp diversiteit – met als specifiek thema ‘vrouwen in management’ - geagendeerd. De keuze om diversiteit vooralsnog toe te spitsen op de participatie van vrouwen, is gelegen in het feit dat, met het daar waar nodig stimuleren van die groep, een belangrijk onderdeel van diversiteit wordt geraakt. Daarnaast blijkt het verhogen van de participatie van vrouwen in het hoger management tevens hét breekijzer voor meer brede diversiteit in organisaties. Met andere woorden; met deze eerste stap maken we als Alfa de weg vrij voor een toekomstig bredere benadering van het thema diversiteit en inclusie. Het langere termijn streven luidt; 'gelijke verdeling van participatie mannen en vrouwen op alle posities'. Het korte termijn streven 2025: vanuit de overtuiging dat de doorstroom in de hogere functies uit de basis moet komen willen we werken aan een basis verbreding. Daarvoor zijn streefpercentages vastgesteld. 

Voor uitgebreidere toelichting op diversiteit en inclusiviteit binnen Alfa klikt dan door naar deze pagina in dit verslag. Hier gaan we ook in de actuele status op andere onderwerpen dan het aandeel vrouwen in managementlagen.

Tevredenheidsonderzoek

In 2021 heeft onderzoeksbureau Effectory een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uitschieter is het rapportcijfer voor Alfa als werkgever. Met een 7,8 scoort Alfa hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit cijfer blijft steken op een 7,2. Voor dit onderzoek zijn 1022 medewerkers uitgenodigd. Van hen hebben 943 medewerkers hun mening gegeven, een opvallend hoge respons van bijna 93 procent. Het onderzoeksbureau keek naar zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. 

Tevredenheidsonderzoek medewerkers: Alfa scoort als werkgever hoger dan landelijk gemiddelde - Alfa Wageningen - Alfa Accountants en Adviseurs

2021: beperkte groei in nieuwe medewerkers

In 2021 hebben we een zeer beperkte groei gerealiseerd. Hiermee wordt de krapte op de arbeidsmarkt duidelijk zichtbaar. Het is een grote uitdaging om voldoende nieuwe medewerkers aan te nemen. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Alfa was in 2021 41 jaar. Het verloop over 2021 was 11,5 procent.

Nieuwe medewerkers

Het werven van nieuwe medewerkers vroeg in 2021, net zoals in 2020, om de nodige aanpassingen. Toch is het ons gelukt om maar liefst 117 nieuwe medewerkers aan te nemen. Het inwerken en begeleiden van nieuwe collega’s was vervolgens wel een uitdaging. In verband met corona moesten we veel thuiswerken. Nieuwe medewerkers kregen wel voorrang om, waar het kon en mocht, naar kantoor te komen. In 2021 zijn we gegroeid naar 1.019 medewerkers, uitgedrukt in aantal fte's (fulltime-equivalent) bedroeg het aantal medewerkers 855 medewerkers.

Alle nieuwe medewerkers van Alfa kregen in 2021 een online introductieweek aangeboden. Deze introductieweek is in 2021 3 x keer georganiseerd. In de online introductieweek maakten de nieuwe collega’s onder anderen kennis met onze organisatie, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Ze werden meegenomen in onze missie en visie, maar kregen ook workshops aangeboden zoals ‘digitale geletterdheid’ en een training ‘gezond werken’. De week werd afgesloten met een pubquiz.

Online introductieweek

Arbeidsmarkt

In oktober 2021 is de arbeidsmarktcampagne ‘Groeien bij Alfa’ geoptimaliseerd om het werkgeversmerk en de naamsbekendheid te vergroten. Dit heeft geleid tot een verhoging van onze websitebezoekers. In 2022 zal het accent meer komen te liggen op de overtuiging om bij Alfa te komen solliciteren. Dit doen we onder anderen door onze focus te verleggen op re-marketing. Ondanks dat er hard gewerkt wordt om alle vacatures binnen Alfa in te vullen, hebben we te maken met een lastige arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktcampagne video Groeien bij Alfa

Hybride werken

In 2021 is het hybride werken uitgebreid besproken. Dit staat voor ‘werken op de plaats en de tijd die past bij het werk dat je moet doen’. Hierbij geldt dat onze klanten zo optimaal mogelijk bediend moeten worden en dat medewerkers doen wat daarvoor nodig is. In 2021 zijn alle managementteams binnen Alfa getraind door in de eerste plaats het gesprek met elkaar aan te gaan over de eigen verwachtingen en ideeën. In de tweede plaats heeft er een train-de-trainer sessie plaatsgevonden waarin leidinggevenden handvatten hebben gekregen om met hun eigen team hiermee aan de slag te gaan. In de laatste maanden van 2021 hebben teamsessies plaatsgevonden om op een efficiënte manier aan de slag te gaan met hybride werken.