Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Schone energie

In combinatie met het beperken van onze energievraag en het verduurzamen van onze mobiliteit, werken wij eraan om alleen nog schone energie te gebruiken. We wekken met zonnepanelen onze eigen energie op en kopen duurzame energie in. Ter bevordering van de lokale economie kiezen we hierbij uiteraard voor in Nederland opgewekte groene stroom. Ook levert dit een belangrijke bijdrage aan onze CO2 Net Zero 2030 ambitie. 

In 2021 heeft Alfa 397.653 kWh aan energie opgewekt met behulp van de bijna 1800 zonnepanelen op 11 van onze kantoorpanden. Met onze zonnepanelen konden wij voorzien in grofweg één vijfde van de totale elektriciteitsvraag van onze panden.

Het elektriciteitsverbruik van onze gehele organisatie bedroeg in 2021 bijna 2.870.000 kWh, waarvan in totaal 470.000 kWh voor het laden van elektrische auto’s. Dit is inclusief het laden op externe locaties.

Zonnepanelen op het dak van het pand van Alfa Nijverdal