Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energie-efficiënte gebouwen

In 2021 hebben we verdere stappen gezet in het verduurzamen van onze bedrijfspanden. De situatie van afgelopen jaren vroeg om een herbezinning op ons huisvestingsbeleid en de investeringen die we bereid zijn om de komende jaren te doen. De situatie die ons dwong - en leerde - om veel thuis te werken, zal naar verwachting ook na de crisis van grote invloed zijn op de wijze waarop we ons werk organiseren en vanuit welke locatie dit zal gebeuren. Het zogeheten hybride werken zal ertoe leiden dat onze panden een lagere bezettingsgraad hebben.

De energie-efficiëntie van onze kantoorpanden is verder in kaart gebracht en vertaald naar een meerjarig investeringsprogramma, teneinde alle panden uiterlijk 2030 te kunnen laten voldoen aan energielabel A. Dit levert een belangrijke bijdrage aan onze CO2 Net Zero 2030 ambitie. Eén pand heeft in 2021 een (beter) label gekregen. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de energielabels van onze kantoren.

Gemiddeld hebben onze kantoren nu al energielabel A (o.b.v. de gemiddelde energie-index), maar toch moet bij sommige panden nog wel een flinke slag worden gemaakt. Niet zozeer in energielabel, maar vooral in energie-efficiëntie. Ondanks het vaak goede energielabel blijkt daar toch nog veel verbetering in mogelijk. Voor ons is verduurzaming van ons kantorenbestand een integraal thema, waarin wij bijvoorbeeld ook grondstoffenbehoud (circulaire economie) en de bereikbaarheid van het kantoor met de fiets en het openbaar vervoer meewegen.

Ook proberen wij onze klanten actief te informeren over regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiënte gebouwen, zoals met artikelen over bijvoorbeeld de wettelijke verplichting dat kantoren in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. 

BREEAM-gecertificeerd pand Alfa Leeuwarden