Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzame mobiliteit

Op weg naar fossielvrije mobiliteit

Sinds begin 2021 worden er geen leaseauto’s op fossiele brandstoffen meer aan ons wagenpark toegevoegd. Per saldo betekent dit dat alle nieuwe leaseauto's volledig elektrisch zijn. Daardoor zal naar verwachting de laatste leaseauto op fossiele brandstof in 2025 ons wagenpark verlaten. Dit levert een belangrijke bijdrage aan onze CO2 Net Zero 2030 ambitie. De totale leasevloot bestond eind 2021 voor 46% uit volledig elektrische leaseauto's en voor 6,2% uit hybride leaseauto's.

Niet alleen zetten wij zelf grote stappen in de modernisering van onze mobiliteit, wij proberen ook onze klanten te voorzien van informatie die hen helpt om dit ook te doen. Zoals zijn ons nadrukkelijker gaan richten op onze transportklanten, met de ontwikkeling van niet-financiële rapportages voor transportklanten, de Alfa duurzaamheidstour vol interviews met mensen in de transportsector, en met artikelen over bijvoorbeeld subsidie voor elektrische bestelauto's of de verplichting tot het installeren van laadpunten voor elektrische auto's.

Duurzaamheid in de transportsector

Ons werk is om onze klanten te helpen om hun bedrijf toekomstbestendig te houden of te maken. Dit betekent ook dat wij met hen meedenken over hoe zij hun onderneming voorbereiden op van de wereld van morgen. Uitdagingen en kansen op gebied van duurzaamheid worden hierin steeds belangrijker. Zo zien wij dat CO2-reductie en energiebesparing een steeds grotere rol gaan spelen voor onder andere energie-intensieve sectoren, zoals onze klanten in de transportsector of in de glastuinbouw.

Daarom proberen wij onze klanten op verschillende manieren te helpen zich hierop voor te bereiden. Dit doen wij door ze te informeren over de relevantie van tijdige voorbereiding op deze ontwikkelingen, en waar mogelijk te ondersteunen in deze voorbereiding. Ook helpen wij met het vergroten van het inzicht in de huidige prestaties op deze onderwerpen. Zo ontwikkelden wij in 2021 een CO2-impactscan voor transportklanten. Met deze stresstest bieden wij transportondernemers inzicht in de impact die mogelijke CO2-beprijzing kan hebben op hun bedrijfsresultaat. Ook organiseerden wij de Alfa duurzaamheidstour vol interessante interviews met mensen uit de transportsector.

Rijden met een gezonde spanning

Ook kleinschalig proberen wij een steentje bij te dragen aan verduurzaming van de mobiliteit. Eerder plaatsten wij bij onze vestiging in Wageningen een slimme bandenpomp, die voor iedereen gratis te gebruiken is. In de loop van 2021 merkten we dat klanten, omwonenden, en gebruikers van nabijgelegen kantoren onze bandenpomp boven verwachting vaak wisten te vinden. Reden genoeg om ook bij ons kantoor in Naaldwijk een bandenpomp te plaatsen.

Hiermee helpen wij onze omgeving, onze klanten, en onze eigen mensen om te besparen op brandstofgebruik en bandenslijtage. Dit levert een bijdrage aan een schonere leefomgeving en een hogere verkeersveiligheid. Ook voor elektrische auto’s helpt dit om de bandenslijtage te verminderen en om meer kilometers te kunnen rijden met dezelfde hoeveelheid energie.

Slimme bandenpomp Alfa Naaldwijk