Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Assurancepraktijk

De wettelijke en vrijwillige assurance-opdrachten zijn binnen Alfa ondergebracht binnen Alfa Accountants. Alfa Accountants is een rechtspersoon, die beschikt over een niet-OOB-vergunning van de AFM. In totaal verricht Alfa Accountants 152 wettelijke controleopdrachten en 45 vrijwillige controleopdrachten. De wettelijke controleopdrachten worden uitgevoerd door zeven externe accountants. De vrijwillige controleopdrachten worden uitgevoerd door de zeven externe accountants en één tekenend accountant. Het totale team bestaat ultimo 2021 uit 57 medewerkers (53 fte's).

Bureau vaktechnisch assurance stond tot en met februari 2022 onder leiding van Wilco van der Spek en bestaat uit 2,5 fte’s. Dit bureau wordt ondersteund door operationele medewerkers.

Alfa Registeraccountants is gevestigd in Nijkerk en heeft ‘satellietkantoren’ in Naaldwijk, Sneek, Gorinchem en Zelhem.

Binnen de assurancepraktijk is een externe compliance officer benoemd, die primair rapporteert aan de directie van Alfa Accountants en ook minimaal twee keer per jaar spreekt met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Jaarlijks vinden er verschillende kwaliteitsonderzoeken plaats. Naast de OKB’s, inspecties en coaching zijn dit ook themagerichte onderzoeken. In 2021 zijn er de volgende themaonderzoeken uitgevoerd: Nieuwe kabinetsmaatregelen, AFM toezicht in plaat van SRA toezicht, Wwft en informatiebeveiliging. Een toelichting op de kwaliteitsbeoordeling binnen Alfa in algemenere zin, is te vinden op onze pagina over Kwaliteit.

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB)

11

Inspecties (IKO’s)

5. Vier voldoende, één onvoldoende