Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Alfa Salaris en Personeel

2021 stond helaas voor veel klanten opnieuw in het teken van de coronacrisis en zorgen over de bedrijfscontinuïteit. Terecht denken we dan als eerste aan díe sectoren, zoals horeca en retail, die met langdurige lockdowns en beperking van bedrijfsvoering te maken hadden. Dit jaar werd duidelijk dat naast deze acute zorg om het voortbestaan van klanten, de coronacrisis ook een ander effect heeft op alle branches en vooral in hun zorg om personeel. Alfa Salaris en Personeel heeft met haar klanten afgestemd welke ondersteuning de klant daarbij van ons nodig heeft. Natuurlijk verzorgen wij iedere maand voor onze klanten regulier werk als salarisadministratie, aanlevering van sociale verzekeringen en personeelsmutaties. Maar andere tijden vragen ook andere ondersteuning. In ons gesprek gaven klanten op een drietal aandachtsgebieden aan extra ondersteuning te wensen op personeelsgebied.

1. Hybride werken

Werkgevers worden geconfronteerd met nieuwe verwachtingen en regelgeving over hybride werken. Hoe dit te faciliteren en welke kosten brengt dit met zich mee? Denk aan de aangepaste thuiswerk- en reiskostenvergoeding en ook de kosten om thuis een gezonde werkplek in te richten. In arbeidsovereenkomsten, de salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden is dit in 2021 een vast onderdeel geworden. 

2. Arbeidsmarkt

Waar de oorspronkelijke coronamaatregelen gericht waren op behoud van arbeidsplaatsen is inmiddels een enorme schaarste op de arbeidsmarkt ontstaan. Hoe realiseer je een gezonde herstart als je een tekort hebt aan medewerkers? Alfa Salaris en Personeel heeft een pakket aan diensten ontwikkeld waarmee zij de werkgever kan ondersteunen bij werving en selectie. Daarnaast is het van groot belang, juist nu, om bestaande werknemers te binden aan de organisatie door ontwikkelmogelijkheden, carrièrekansen en gunstige arbeidsvoorwaarden. De HR-adviseurs hebben onze klanten met dergelijk duurzaam personeelsbeleid kunnen ondersteunen. 

3. Ziekte en verzuim

De crisis, onderbezetting en werkdruk maken medewerkers kwetsbaar voor verzuim. Werkgever is wettelijk verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Bovendien is (langdurig of veelvuldig) verzuim een belangrijke kostenpost en risico voor de continuïteit van de organisatie. Alfa Salaris en Personeel heeft in het afgelopen jaar een pakket aan diensten ingezet om werkgevers te ondersteunen op het gebied van arbo en verzuim. De werkgever kan uit dit pakket de diensten kiezen die hij niet zelf in huis heeft en zo actief bijdragen aan gezond personeelsbeleid. 

Hoewel ook de adviseurs van Alfa Salaris en Personeel de schaarste op de arbeidsmarkt niet kunnen oplossen, hebben we met advies en nieuw ontwikkelde diensten onze klanten kunnen ondersteunen in de professionalisering van hun personeelsbeleid. Zo kunnen onze klanten en hun medewerkers zich richten op het succesvol ondernemen. 

Luister de Podcast: dichtbij salaris en personeel.

Luister de Podcast: dichtbij salaris en personeel