Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Alfa Internationaal

Alfa internationaal: zakendoen in binnen- en buitenland

In 2021 hebben we opnieuw een flinke groei doorgemaakt in onze internationale praktijk en dienstverlening. Met name als gevolg van de Brexit hebben wij veel ondernemers uit de UK kunnen helpen om een (dochter)- onderneming op te zetten in Nederland en zo hun activiteiten in de EU eenvoudig te kunnen voortzetten. Daarnaast zien we ook dat onze klanten steeds vaker uitbreiding over de grens zoeken of internationaal zaken doen.  

DFK International

Alfa is sinds 2014 aangesloten bij DFK International, een netwerk met 230 leden in 100 landen. Binnen het netwerk wordt veel waarde gehecht aan de onderlinge contacten en kennisdeling. Om die reden worden er op regelmatige basis conferenties georganiseerd. Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om conferenties te organiseren. Door middel van webinars en online meetings is toch geprobeerd de contacten te onderhouden. Door de afvaardiging van Alfa collega’s in verschillende comités binnen DFK, zoals het International Taks Committee, het Accounting and Assurance Committee en de Valuation Special Interest Committee staat Alfa binnen het netwerk goed op het netvlies. Ook het feit dat Marco Vermin tot Vice President EMEA binnen DFK International is benoemd in 2021 helpt hierbij. Door onze inzet, inspanning en afvaardiging is Nederland het derde land qua doorverwijzingen en staan we als kantoor ook hoog in de lijsten qua aantallen inkomende en uitgaande doorverwijzingen.   

Interne organisatie: professionalisering

Binnen onze eigen organisatie zijn in 2021 stappen gezet om de internationale werkzaamheden verder te centraliseren en uit te bouwen. In combinatie met de nieuwe beleidsperiode is ervoor gekozen om in 2022 een dedicated internationaal team op te zetten en in te zetten voor de bediening van onze internationale klanten. Per 1 januari 2022 is binnen Alfa een directeur Internationaal benoemd om de verdere opbouw en uitbouw van de onternationale praktijk binnen onze organisatie verder vorm te geven. Met deze stappen zien we in 2022 voldoende mogelijkheden om onze internationale dienstverleningen verder te laten groeien.    

Lees verder op 'Alfa zet de volgende stap richting internationale dienstverlening'.