Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Alfa Consultants

Alfa Consultants, het corporate finance team van Alfa Accountants en Adviseurs, heeft het afgelopen jaar een grote hoeveelheid klanten geadviseerd en begeleid. Hierbij is gewerkt aan ruim 150 opdrachten. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat de begroting in 2021 zowel met betrekking tot de omzet als het resultaat ruimschoots is gehaald. 

Of het nu de verkoop van een onderneming betreft, een fusie of een investeerder die aangetrokken moet worden; in alle gevallen zijn dit vaak transacties die een ondernemer maar eenmaal in zijn leven doet. Alfa Consultants biedt hierin begeleiding. Daarnaast adviseert het team hoe je op een duurzame wijze kunt ondernemen en (op lange termijn) waarde kunt creëren. Het is daarbij belangrijk om te kijken naar duurzame financiering, subsidieregelingen en fiscale stimuleringsmaatregelen zoals de WBSO-regeling en de innovatiebox. 

Luister de Podcast: dichtbij een verkoop of overname in het mkb

Hoogtepunten 2021

Alfa Consultants heeft ook in 2021 mooie bedrijven mogen begeleiden en diverse transacties afgerond. Een van de hoogtepunten was de verkoop van Van den Bor Pluimveeslachterij aan Groenland Group (onderdeel van de Duitse PHW Gruppe). PHW Gruppe heeft een sterke focus op duurzaamheid en efficiency. Bij deze transactie foodsector adviseerde Alfa de aandeelhouder van Van den Bor. Koper GroenlandGroup verwacht dat beide bedrijven elkaar door deze overname zullen versterken met kennis en mogelijkheden op het gebied van grondstoffen, supply chain en productie. Beide bedrijven kijken ernaar uit hun klanten vanuit een nog sterkere positie te bedienen met premium poultry. 

Alfa heeft in 2021 daarnaast de aandeelhouder van Banzo Engineering begeleid bij een participatie door investeringsmaatschappij Anders Invest. Banzo Engineering ontwerpt, assembleert, installeert en onderhoudt recyclingsinstallaties voor alle grote Nederlandse huisvuilverwerkers. De onderneming is gespecialiseerd in installaties, waarbij restafval (grijze afvalstroom), groenafval of bouw/sloop afval worden onderverdeeld in separate afvalstromen die daarna opgewaardeerd kunnen worden tot waardevolle reststromen en grondstoffen. Anders Invest nam een belang van 60% in de onderneming. Na de overname zal er voornamelijk ingezet worden op het verder professionaliseren van het bedrijf en het benutten van de internationale expansiekansen die het bedrijf heeft.

Ook de verkoop van Shared Ambition aan Zorg van de Zaak Netwerk werd in 2021 door Alfa Consultants begeleid. Alfa adviseerde directeur-eigenaar van Shared Ambition, Rein Zuidema. Hij zegt over de transactie: “Zorg van de Zaak Netwerk heeft al langer geleden het voortouw genomen in de markt om meer samenhang te brengen in de verschillende vormen van ondersteuning van mensen die dreigen uit te vallen of al arbeidsongeschikt zijn. Graag sluiten wij ons aan bij de missie van Zorg van Zaak om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.”

Verder mocht Alfa in 2021 de aandeelhouders van MediDerm bijstaan bij de verkoop aan Cosmetique Totale en investeerder BB Capital. Thomas Kleyn, mede-oprichter MediDerm zegt over deze transactie: “Na een zorgvuldige afweging hebben we besloten de krachten te bundelen met Cosmetique Totale en onderdeel te worden van de groep. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste kansen biedt om met  MediDerm te groeien. Het idee van een sterke organisatie waarbij de verschillende klinieken zelfstandig opereren, met de voordelen van schaalvergroting en de ondersteuning van BB Capital, spreekt ons erg aan.”

Net als in 2020 kreeg Alfa Consultants ook in 2021 een eervolle vermelding in Brookz 500.

Ambitie voor de komende jaren

Alfa Consultants wil de komende jaren uitgroeien tot een top-10 corporate finance kantoor in Nederland en wil ondernemers verder op weg helpen richting een duurzame toekomst.

Lees meer op alfa.nl/consultants.

Voor meer informatie zie daarnaast de webpagina's over onze duurzaamheidsadviesdiensten en waarom duurzaam ondernemen niet alleen goed is voor de samenleving, maar ook bijdraagt aan lange termijn waardecreatie door ondernemingen.