Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Agrarische adviesdiensten

De agrarische sector staat in de wereld aan de basis van voedselzekerheid en heeft daarbij  voedselveiligheid hoog in het vaandel staan. Daar zijn allerlei afspraken over gemaakt met partijen in de voedselketen wat veel vraagt van de agrarische ondernemer. Wet en regelgeving wordt continu aangescherpt waar je tijdig op in moet spelen om in het grote krachtenveld mee te kunnen blijven doen. Daarnaast is er ook de maatschappelijke discussie over de benodigde transitie van de agrarische sector wat druk met zich mee brengt. En in 2021 natuurlijk ook de impact van corona op de agro-keten waarbij grote verschillen waren tussen de diverse agrosectoren. Als ondernemer wordt je gevraagd om deze ontwikkelingen door te vertalen in je visie en strategie en in de operationele bedrijfsvoering. Een uitdaging waar zowel bedreigingen als kansen in zitten en waar je als ondernemer aanvullende expertise bij kunt gebruiken. De bedrijfskundigen van Alfa staan dicht bij de agrarische ondernemers om ze aan de keukentafel te adviseren op het gebied van de bedrijfsvoering, wet & regelgeving en strategie. Actuele ontwikkelingen worden vertaald naar bedrijfsniveau want elk bedrijf heeft specifieke omstandigheden waarbij maatwerk wordt gevraagd. Dat kan vanuit de keten zijn maar ook vanuit de lokale, regionale en landelijke overheden. 

Duurzaamheidskengetallen melkveehouderij

Vanuit de gewenste ontwikkelingen in de agrarische sector ontstaat ook de vraag naar goede kengetallen om op te kunnen sturen in de bedrijfsvoering. In 2021 zijn in de BAS rapportage een aantal duurzaamheidskengetallen opgenomen waar melkveehouders op kunnen sturen. Voor een goede balans op bedrijfsniveau zijn deze kengetallen onderverdeeld naar drie hoofdthema’s: 

  • Economische duurzaamheid 

  • Bodem, klimaat en milieu 

  • Diergezondheid en welzijn 

Luister naar onze podcast over managementinformatie in het agrarische bedrijf

 Naast de financiële, economische en technische kengetallen zijn dit ook thema’s om gericht op te sturen voor de continuïteit van je bedrijf op lange termijn. Lees meer op Alfa Agrarisch bedrijfsadvies