Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2021

(in €)

2021

2020

   

Resultaat deelnemingen

8.695.409

7.359.094

Vennootschappelijk resultaat na belastingen

(334.855)

(354.124)

Totaal resultaat na belastingen

8.360.554

7.004.970