Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verwachtingen 2022

Voor 2022 is de verwachting dat de omzet doorgroeit naar een bedrag van ca. € 104 miljoen. Deze verwachting gaat uit van de veronderstelling dat het wegvallen van het corona steunpakket (waaronder het opschorten van de betalingsverplichting aan de fiscus) geen grote invloed zal hebben op de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze klanten en dat we in staat zijn om te groeien met per saldo ca dertig medewerkers. De aanname ten aanzien van de continuïteit van onze klanten is gebaseerd op het feit dat ons klantenbestand in 2020 en 2021 goed coronaproof is gebleken.

Het operationele resultaat zal in 2022 naar verwachting lager uitkomen dan in 2021. Deze verwachting is gebaseerd op de investeringen die we moeten doen in 2022 om het beleidsplan 2022-2025 te realiseren. Deze investeringen zullen vooral in het eerste beleidsjaar gepaard gaan met externe kosten voor inhuur van projectmedewerkers, ICT investeringen en inzet van training en opleidingsbureaus. Daarnaast zullen de projecten, trainingen en opleidingen een behoorlijke aanslag doen op de beschikbare tijd van onze medewerkers.

De investeringen in materiële en immateriële activa is voor het komende jaar begroot op een bedrag tussen de
€ 5 en € 7 miljoen. Daarnaast staan een aantal panden in de verkoop, waarbij de verwachting is dat bij de verkoop per saldo een boekwinst wordt gerealiseerd die naar verwachting deels in 2022 ten gunste van het resultaat zal komen.

Ook komend jaar zullen we ons verder gaan beraden op het huisvestigingsbeleid. Enerzijds ingegeven door de nieuwe realiteit, waardoor medewerkers na de pandemie meer hybride gaan werken (werken op locatie waar het op dat moment het meest wenselijk is) en anderzijds door het vraagstuk om onze panden in 2030 - of zoveel eerder als mogelijk - op energielabel A te krijgen.