Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomstgericht ondernemen

Alfa heeft de ambitie uitgesproken om het duurzaamste accountants- en advieskantoor van Nederland te willen zijn. Wij definiëren dat ook wel als “wij willen toekomstgericht ondernemen”. Dit is ook een logisch gevolg van de bijzondere eigendomsstructuur van Alfa, waarbij de medewerkers eigenaar zijn van het bedrijf. Als B Corp willen wij impact maken met eerlijk ondernemen, en ondernemers vooruit helpen die dat ook willen. Dit vraagt om een rentmeestergedachte, waar het gaat over de toekomst van de organisatie en de impact die de dienstverlening heeft op onze omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat oog voor maatschappelijke belangen, ondernemingen beter voorbereidt op ontwikkelingen in maatschappij en regelgeving. Daarom verduurzamen wij onze eigen gebouwen, mobiliteit en inkoop, maar dagen wij ook onze klanten uit om hierin verder vooruit te kijken dan naar alleen wat de wetgever vandaag gebiedt of verbiedt.

In 2021 hebben we verschillende initiatieven genomen ten aanzien van het verduurzamen van onze organisatie, onze dienstverlening, en ons vakgebied. Zo hebben wij stappen gezet in het duidelijker positioneren en doorontwikkelen van onze advisering op duurzaamheidsgebied, zoals met de ontwikkeling van een CO2-impactscan voor transportondernemers. Ook hebben wij de principes van integrated reporting weer een grotere rol gegeven in ons online jaarverslag. Tevens namen wij deel aan de Coalition Circular Accounting, een groep voorlopers binnen de financiële dienstverlening die zich richt op het identificeren van de kansen en adresseren van de belemmeringen in de transitie naar een circulaire economie en de rol van financiële dienstverleners daarin.

De energie-efficiëntie van onze kantoorpanden is verder in kaart gebracht en vertaald naar een meerjarig investeringsprogramma om uiterlijk 2030 alle panden te kunnen laten voldoen aan energielabel A. In 2021 heeft Alfa 397.653 kWh aan energie opgewekt met behulp van zonnepanelen op elf van onze kantoorpanden. Dit is circa één vijfde deel van ons totale elektriciteitsverbruik.

Binnen Alfa wordt fossielvrije mobiliteit gestimuleerd. Collega’s die een leaseauto mogen rijden kunnen sinds begin 2021 uitsluitend nog auto’s in die categorie bestellen. In 2021 was daardoor 62% van de nieuw in gebruik genomen leaseauto’s volledig elektrisch. De resterende 38% (8% hybride en 30% brandstof) betreft een kleine twintig auto’s die in 2020 besteld zijn en pas in 2021 zijn geleverd. Van de totale leasevloot is nu 46% elektrisch en 4% hybride. Ook kleinschalig wordt getracht een steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst en duurzamer mobiliteit. Zo is afgelopen jaar in navolging van Wageningen ook bij ons kantoor in Naaldwijk een slimme bandenpomp in gebruik genomen, die door elke automobilist gratis is te gebruiken. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een gezondere en schonere leefomgeving, doordat het brandstofgebruik wordt teruggebracht en bandenslijtage wordt verminderd. Inmiddels is ruim 3500 keer gebruik gemaakt van deze twee slimme bandenpompen.