Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Evenwichtige samenstelling bestuur en toezichthouders en mutaties

Alfa streeft zowel in de Raad van Bestuur als in de Raad van Commissarissen naar een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen. Bij het opvullen van toekomstige vacatures binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zal het principe van een evenwichtige samenstelling in de afwegingen steeds worden meegenomen.

Per 1 januari 2021 is de Raad van Commissarissen gestart met twee nieuwe leden: Angèle Loomans en Jeroen Kamphuis. De Raad van Commissarissen is daarmee uitgebreid naar vijf leden. In 2021 zijn er geen mutaties geweest in de samenstelling van de Raad van Bestuur.