Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Ook 2021 stond het gehele jaar opnieuw in het teken van de coronacrisis. Evenals in 2020 hebben we alle krachten gebundeld om onze klanten die geraakt worden door deze crisis hier zo goed mogelijk doorheen te loodsen.

Het afgelopen jaar is als gevolg van het veelvuldig noodgedwongen thuiswerken door veel medewerkers als zwaar en soms als uitzichtloos ervaren. In het bijzonder voor nieuwe medewerkers die nog moesten worden ingewerkt was de start bij Alfa er een met hindernissen. Desondanks hebben de medewerkers telkens laten zien in staat te zijn om onze klanten met raad en daad terzijde te staan.

Ook afgelopen jaar is opnieuw – mede door de overheidssteun - gebleken dat het klantenbestand van Alfa tot op heden goed coronaproof lijkt. De voorziening voor oninbare debiteuren was afgelopen jaar historisch laag. Het besluit in 2020 om alle medewerkers de mogelijkheid te bieden om een thuiswerkplek in te richten is met de kennis van heden een verstandige keuze gebleken. Hoewel de verplichting om veel thuis te werken bij sommige medewerkers zijn tol begint te vragen, is inmiddels wel duidelijk dat hybride werken – werken op de tijd en locatie die het meest past bij het werk dat gedaan moet worden – ook voor Alfa de toekomst gaat worden. Na hiervoor beleid te hebben geformuleerd en leidinggevenden te hebben getraind, zijn op alle kantoren door de verschillende teams afspraken gemaakt over de wijze waarop het nieuwe samenwerken gestalte zou moeten krijgen, een en ander binnen de vooraf gestelde kaders.  De praktijk is echter dat door de (gedeeltelijke) lockdowns er nog nauwelijks  gewerkt is in de beoogde hybride eindsituatie.

Ondanks alle beperkingen in het afgelopen jaar hebben we onze groeistrategie waargemaakt. Zo is de omzet met
4,3 % gestegen. Per 1 september 2021 heeft Alfa een kleine agropraktijk van Mazars in de Achterhoek overgenomen.

Intern heeft 2021 mede in het teken gestaan van het ontwikkelen van beleid voor de periode 2022-2025. De uitkomst hiervan is een ambitieus plan dat consistent voortborduurt op het vorige plan waarbij klantbeleving, techniek en commercie bij elkaar komen in een implementatieplan dat in 2022 van start gaat. Het programma ‘Get out of the Groove’, dat als doel heeft om een nieuw werkproces in te richten en dat optimaal geautomatiseerd is, heeft afgelopen jaar flinke vorderingen gemaakt. Door dit programma kan op een efficiënte en eenduidige wijze het gewenste en afgestemde bedieningsconcept van de klant worden geleverd en wordt piekbelasting in de zogeheten BTW-aangifte maanden gereduceerd waardoor we in staat zijn om kort na deze maand onze klanten van actuele informatie te voorzien.